www.sirkeresztek.com

   
  Ambrus Aladár: Budapest, 1153, Beller Imre 119, tel: 20 3370757  


KERESZTEK

Kereszt állításánakszokása a középkorban terjedt el hazánkban. A kereszt a hívő katolikus voltálra a temetőben, Krisztus emberi halálára utaló jelkép. Azt a hitbeli tételt jeleníti meg, hogy kereszthalálával az Isten fia megváltotta híveit az örök haláltól. A hívő parasztembereket a temetői sírkeresztek ezen túlmenően nemcsak az élet keresztjének türelmes hordozására figyelmeztetik de a feltámadásra is utalnak. Az örök élet reményét is kifejezik tehát a földi élet mulandósával szemben. A kereszt ilyen jelentéskörét erősíti a temetőben a templomok, kápolnák, kálváriák feszületeinek jelenléte. Ugyanakkor a kereszt mágikus jel is, mely a néphitben kivételes hatékonyságú bajelhárító, gonoszűző szereppel bír, s mint ilyen nélkülözhetetlen a temetőkben és a sírokban - a hiedelemtörténetek szerint - előforduló ártó szándékú természetfeletti lények távol tartására.

A kereszt legegyszerűbb jelének minden bizonnyal a hant felgereblyézett földjébe kézzel, 1, szerszámnyéllel vont kereszt alakú borozdát tekinthetjük. Mindenszentekkor láthatunk ilyeneket katolikus temetők elhagyott sírjain, melyeket erre az alkalomra a község lakói, iskolás gyerekek tesznek rendbe. Az Őrség, a Balaton-felvidék, illetve a Székelyföld katolikus vidékein ilyenkor az idegenek sírjain a kezük ügyébe akadó kövekből, kavicsokból, a Nyírségben a hantra szórt homokcsíkokból alakítanak ki keresztet. A Palócföldön, a matyóknál szemes termény-főleg kukoricából - raknak ki keresztformát a sírhantra (XVI. tábla). E jelek rövid életű-a temetéshez, a halottak napjához kötődnek.
A különböző latin, illetve görög kereszt alapformájú sírjelek díszítése bármilyen gazdag lehetett nem mehetett a jel értelmezhetőségének, felismerhetőségének rovására. Magasságuk 30 cm és 3 méter között váltakozik.

Fakeresztek

 

Az ország valamennyi katolikus temetőjében találhatók fakeresztek. A legarchaikusabbak az egy fatörzsből kifaragott, zárt formájú keresztek (8. kép, 7. rajz). A két darabból készültek leg­egyszerűbb változatai az idegenek sírjaira tűzött, két egymásra gúzsolt faágból alakított kódis-keresztek (8. rajz). Annak arányában, hogy egy-egy vidék mennyire gazdag fában, állítanak bár­dolt (utóbb már gyalult), gerendákból összerótt vagy lécekből összeállított sírjeleket.

 

Egy törzsből faragott fakeresztek

. Egy törzsből faragott fakeresztek: 1. Szőlősardó, 1972. 2. Felsőtelekes, 1970. 3. Perkupa, 1974. 4. Felsőtelekes, 1970. 5. Tornabarakony, 1971. 6. Karancsság, 1980


Az egyszerű fakereszt gyakran minden díszt nélkülöz. Sokszor azonban nagy gondot fordíta­nak a merőleges szárak egymásba csapolására. Az illeszkedés rajzának szépségén túl sokszor dísz­kéntjelenik meg a kovácsoltvasból készült keresztszeg, amely - azon kívül, hogy a szerkezetet erősíti - növeli a középpont esztétikai hangsúlyát. A falusi kovácsok leginkább egyszerű, lapos,


Szegfejek

görög kereszt alakú szegfejeket készítettek, de - különösen Erdélyben - bravúros kovácsreme­keket is találunk a kereszteken, amelyek az egyenlő szárú kereszt és a korong kombinációinak gazdag változatait vonultatják fel (g. rajz). A sirjel frontsíkjából kiemelkedve térbeliséget nyert s virágdísszé átalakult szegfejeket keresztszeg-rózsának nevezik. Szép monogramos, illetve szív alakú keresztszegeket ismerünk Kiskunfélegyházáról is.

keresztek

10. rajz

Változatos díszítési lehetőséget kínál a keresztszáraknak metszéspontjuk felé történő megvastágítása vagy éppen elkeskenyítése (10. rajz). A szárak plasztikai tagolása mindenekelőtt azokon a területeken gyakori, ahol az ékesen faragott fejfákkal azonos faragóstílusban készítik a kereszteket is (11. rajz). A legváltozatosabb díszítéseket a szárvégek lezárásai mutatják. A szögletes, legömbölyített formáktól a gömb-, illetve korongszerűen kiszélesedőkön keresztül a barokkos három- vagy több karéjú tagolásig számtalan variáció megtalálható (g., 10. kép). Az utóbbira a Dunántúlon különösen Zala és Somogy megyében, valamint a Kisalföld temetőiben láthatunk

Kereszt

Fakereszt változatok ugyanazon temetőben

A legváltozatosabb díszítéseket a szárvégek lezárásai mutatják. A szögletes, legömbölyített formáktól a gömb-, illetve korongszerűen kiszélesedőkön keresztül a barokkos három- vagy több karéjú tagolásig számtalan variáció megtalálható (g., 10. kép). Az utóbbira a Dunántúlon különösen Zala és Somogy megyében, valamint a Kisalföld temetőiben láthatunk

Fejfák

 

 

  Ambrus Aladár: Budapest, 1153, Beller Imre 119, tel: 20 3370757